Danstheater Adentro

Stichting Danstheater Adentro

De stichting heeft ten doel:
a. het realiseren van danstheaterproducties en artistieke projecten op diverse locaties ten behoeve van het menselijk welzijn en creativiteit, in samenwerking met kunstenaars uit alle disciplines;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezelijken door:
a. het maken van voorstelingen met diverse kunstenaars;
b. het werven van fondsen, accepteren van giften en het aanwenden van dergelijke fondsen en giften voor de bovenomschreven activiteiten;
c. het organiseren van aan de voorstellingen gerelateerde educatieve lessen en workshops.

Bestuur:
Voorzitter: Erna Beenakker
Secretaris: Eileen Standley
Penningmeester: Kyung Hoon Ouwinga

Algemene leiding:
Relinde Moors
relinde@danstheateradentro.nl
06-41968019

Algemeen e-mailadres
informatie@danstheateradentro.nl